Dalarö Träd & Trädgård AB

banner

Bortforsling

Dalarö Träd & Trädgård AB ombesörjer bortforsling av träd, grenar, ris, sly och annat trädgårdsmaterial som ni behöver bli av med.

Vi har en kranbil med tolvmeters räckvidd som vi hämtar avfallet med och kör till tippstation.

Vill du behålla träd och grenar till ved kan vi givetvis lämna dem uppkapade i 30-40 cm bitar på överrenskommen plats.